Sağlıklı Vücut

Sağlıklı Vücut

11 Temmuz 2010 Pazar

Basketbol Kuralları - Saha Çizgi Boyutları

Basketbol Kuralları - Saha Çizgi Boyutları

1.1 Basketbol Oyunu
Basketbol, beşer (5) oyuncudan oluşan iki (2) takım arasında oynanır. Her takımın amacı rakibin sepetine sayı yapmak ve diğer takımın topun kontrolünü eline geçirmesine veya sayı yapmasına engel olmaktır.
1.2 Sepet: Kendi sepeti / Rakibin sepeti
Bir takımın hücum ettiği sepet rakibin sepeti, savunduğu sepet kendi sepetidir.
1.3 Topun Kullanılması
Kurallarda belirtilen kısıtlamalar çerçevesinde top herhangi bir yöne atılabilir, dokunulabilir, yuvarlanabilir, sürülebilir veya pas olarak verilebilir.
1.4 Oyunun Galibi
Oyunu, dördüncü periyodun veya gerektiğinde uzatma periyodu veya periyodlarının sonunda daha fazla sayı yapmış olan takım kazanır.
2. BOYUTLAR VE DONANIM
MADDE 2. SAHA VE ÇİZGİ BOYUTLARI
2.1 Oyun Sahası
Oyun sahası dikdörtgen, düz, engelsiz, sert bir yüzey olacaktır. (Şekil 1 ) FIBA'nın resmi karşılaşmalarında ve yeni yapılan bütün sahalarda sahanın ölçüleri, sınır çizgilerinin iç tarafından ölçüldüğünde, 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olacaktır.
Tüm diğer karşılaşmalarda, Bölgesel Komisyon veya Ulusal Federasyon gibi FIBA'nın ilgili kuruluşları, en az 26 m uzunluğunda ve 14 m genişliğinde olan oyun sahalarını onaylama yetkisine sahiptir.
2.2 Tavan
Tavanın veya en alçaktaki herhangi bir engelin yüksekliği en az 7 m olacaktır.
2.3 Aydınlatma
Oyun sahasının tümü yeterli ve eşit düzeyde aydınlatılacaktır. Aydınlatma üniteleri oyuncuların ve hakemlerin görüşünü engellemeyecek şekilde yerleştirilecektir.


http://www.yasamoyunu.net


2.4 Çizgiler
Tüm çizgiler aynı renkte (tercihen beyaz), 5 cm genişliğinde ve net şekilde görülebilir olmalıdır.
2.4.1 Dip Çizgiler ve Kenar Çizgiler
Oyun sahası her iki dip çizgi (oyun sahasının kısa tarafları) ve kenar çizgiler (oyun sahasının uzun tarafları) ile sınırlandırılmış alandır. Bu çizgiler oyun sahasına ait değildir. Oyun sahası, takım sırasında oturanlar da dahil, her türlü engelden en az 2 m uzaklıkta olacaktır.
2.4.2 Orta Çizgi
Kenar çizgilerinin orta noktalarından dip çizgilere paralel bir orta çizgi çizilecek ve bu çizgi her iki kenar çizgiden 15 cm dışarı taşacaktır.
2.4.3 Serbest Atış Çizgileri, Kısıtlamalı Alanlar ve Serbest Atış Kulvarları
Her iki dip çizgiye paralel birer serbest atış çizgisi çizilecektir. Bu çizgilerin dış kenarları, dip çizgilerin iç kenarından 5.80 m uzaklıkta ve 3.60 m uzunluğunda olacaktır. Orta noktalar, iki dip çizginin orta noktalarını birleştiren hayali çizgi üzerinde olacaktır. Kısıtlamalı alanlar; dip çizgiler, serbest atışçizgileri ve dış kenarlar dip çizgilerin orta noktalarından 3 m uzaklıkta başlayan ve serbest atış çizgilerinin dış kenarlarında biten çizgiler arasında kalan alanlardır. Dip çizgiler hariç, bu çizgiler kısıtlamalı alana aittir. Kısıtlamalı alanın içi boyanabilir ancak orta daire ile aynı renkte olmalıdır. Serbest atış kulvarları, merkezleri serbest atış çizgilerinin orta noktaları olan 1.80 m yarı çaplı yarı daireler şeklinde oyun sahasına taşan kısıtlamalı alanlardır. Aynı şekilde kısıtlamalı alan içindekesik çizgilerle yarım daireler çizilecektir. Serbest atışlar sırasında oyuncuların dizileceği serbest atış kulvarları 2 no'lu şekilde gösterilmiştir.
2.4.4 Orta Daire
Orta daire sahanın ortasına çizilecek ve yarı çapı, dairenin dış kenarından ölçülmek üzere 1.80 m olacaktır. Orta dairenin içi boyanmışsa, kısıtlamalı alanla aynı renkte olmalıdır.
2.4.5 Üç Sayı Bölgesi (Şekil 1 ve 3)
Bir takımın üç sayı bölgesi, rakibin sepetine yakın olan ve sınırları aşağıda belirtilen bölge dışında, oyun sahasının tamamıdır:

  • Dip çizgiden başlayan, rakibin sepetinin tam orta noktasının
  • izdüşümünden 6.25 m uzaklıkta 2 paralel çizgi. İzdüşüm noktasının dip çizginin orta noktasının iç kenarına uzaklığı 1.575 m'dir.
  • Paralel çizgilerle kesişen, merkezi yukarıda tanı
  • mlanan izdütümnoktası olan ve yarı çapı dıştan 6.25 m olan yarım daire.


Şekil 2- Kurallara Uygun Serbest Atış Kulvarları
Bu çizgi üç sayılık atış bölgesine dahil değildir.
This image has been resized.Click to view original image


6. Sıra Bölgeleri (Şekil 1)
Takım sıra bölgeleri, oyun sahasının dışında, masa görevlileri ve takım sıralarıyla aynı tarafta olmak üzere şu şekilde işaretlenecektir:
Her bölge, dip çizgiden uzanan en az 2 m uzunluğunda bir çizgi ile, orta çizgiden 5 metre uzaklıkta ve kenar çizgiye dik açılı, en az 2 metre uzunluğunda bir çizgi ile sınırlandırılacaktır.
2.5 Hakem Masasının ve Değişiklik Sıralarının/Sandalyelerinin Yerleşimi(Şekil 4)
FIBA'nın resmi karşılaşmalarında takım sırasının ve değişiklik sıralarının/sandalyelerinin Şekil 4'deki gibi düzenlenmesi şarttır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Vücut geliştirme Aerobic Fitness Pilates