Sağlıklı Vücut

Sağlıklı Vücut

5 Ağustos 2010 Perşembe

Vücut Tipleri Hakkında Geniş Bilgi

Vücut Tipleri :Sheldon şu üç beden yapısı tiplemesi yapar :

- Endomorf : Endomorf tiplerin beden yapısı yuvarlak ve yumuşaktır. Endoderm’den oluşan dokuların hakim olduğu vücut yapısıdır.Kalın kemikli çabuk şişmanlamaya eğilimli kısa boylu ve sağlam yapılı kişilerdir Endomorflar çok çabuk gelişebilirler kısa zamanda yüksek ağırlıklarla çalışmalarını sürdürebilirler. Vücutları kütleli ve adelelidir.Ancak bir o kadar şekil sahibi ve definisyona yatkın oldukları söylenemez bu nedenle yağ almaya yatkın ama yağ atma konusunda zorluk çekerler.
Bu tipler rahatı, zevki, yemek yemeyi ve toplumsal ilişkileri severler.


- Mezomorf : Mezomorf tiplerin kas ve kemik yapıları gelişmiştir, güçlü ve adalelidirler.Anatomik olarak ağırlık çalışmasına en yatkın vücut tipi bu tiptir. Bu tip vücutlara sahip olanlar geçiş bir yapıya sahiptir. ve çabuk adelenmeye müsaitlerdir. Bu tipler, hareketli, enerjik, atılgan ve saldırgandırlar.

- Ektomorf : Ektomorf tipler, ince, uzun ve narin yapılıdırlar. İnce kemik yapılı uzun ve zayıf adeleli olan insanlardır Ektomorfların güç kazanıp hacim yapmaları gerçekten uzun zaman gerektiren bir iştir.Bu tipler de içe dönük, duygusal ve entelektüeldirler.

Krestschmer insanları, üç temel beden yapısına ayırır ve bu yapılara göre farklı kişilikler oluştuğunu ileri sürer. Buna göre;

- Piknik Tip : Kısa boylu, kısa kol ve bacaklı şişmanca kişiler “piknik tip” tir. Bu tipler manik-depresif psikoza, duygusal dalgalanmalara yatkındır.

- Atletik Tip : Geniş omuzlu, dar kalçalı olan kişiler “atletik tip” tir. Bu tipler akıl hastalıklarına daha az yatkındır.

- Astenik Tip : ince, uzun gövdeli, uzun kol ve bacaklı, zayıfça kişiler “astenik tip” tir. Bu tipler şizofreniye yatkındır.

Beden Tipleri

Somatotip olarak da bilinir. ABD’li psikolog W. H. Sheldon’ın geliştirdiği, insan vücudunun biçimine ve fiziksel tipine dayanan sınıflandırma sistemi.
Sheldon’ın sisteminde insanlar, vücutlarının belirgin yapısına göre üç aşırı beden tipine ayrılır:
  1. Endomorfik ya da yuvarlak, şişman tip
  2. Mezomorfik ya da kaslı tip
  3. Ektomorfik ya da ince uzun tip
Bu sistemde, her birey için üç rakamlı bir beden tipi sayısı belirlenir; ilk rakam bireyin endomorfik, ikinci rakam mezomorfik, üçüncü rakam da ektomorfik özellik derecesini gösterir. Bu rakamlardan her biri, ilgili olduğu özelliğin, 1’den 7’ye kadar olan derecelenmesini belirtir. Buna göre, en aşırı endomorfik kişinin beden tipi sayısı 711, en aşırı mezomorfik kişininki 171, en aşırı ektomorfik kişinin beden tipi sayısı ise 117’dir. Sınıflandırma sayıları arasındaki eksi değerli bir bağlantı olduğundan, belli bir beden tipine ilişkin yüksek değerli bir sayı, diğer beden tiplerindeki daha yüksek değerli sayıları geçersiz kılar. Gerçekte 711, 171 ve 117 gibi en uç tipler ya çok enderdir ya da hiç yoktur. Normal yapıdaki bir insanın beden tipi sayısı, aşırılar arasındaki eşit dengeye karşılık düşen 444’e yakındır.
 
Vücut Şekilleri

Önce vücut şeklimizi bilecekmişiz sonra ona uygun giysiler seçecekmişiz. Şimdi ben de biliyorum vücut tiplerini ama önce bunları yazarsam sonra kitapta yazılanları açıklamak daha kolay olacak.

Randolph Duke'ün 'The look" kitabını aldım çok ünlü bir tasarımcı kendisi. Bir çok hollywood yıldızı kırmızı halı pozunu onun elbiseleriyle vermiş.

Üçgen Vücut : kalçaların üst bedene oranla daha geniş olduğu vücut tipi. ( Jennifer Lopez)

Ters üçgen vücut : omuzlar ya da göğüsün kalçalara göre daha geniş olduğu vücut tipi.(Angelina Jolie)

Dikdörtgen Vücut: göğüs, bel ve kalça ölçülerinin birbirine çok yakın olduğu vücut tipi. (Nicole Kidman)

Kum saati Vücut: tam olarak kum saatine benzeyen vücutlardır. Göğüs ve kalça ölçüleri birbirine yakın bel ince. Kalça ölçüsü göğüse göre biraz daha az olursa daha çok kum saati,kalça ölçüsü göğüse göre biraz fazlaysa üçgen vücüt tipi oluyor.(Salma Hayek)

Baklava Tipi , dolgun vücutlardır. Bel çevresi , üst vücut, ve kalça yakın ölçülerdedir. (Queen Latifah)
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Vücut geliştirme Aerobic Fitness Pilates